Phụ kiện túi thêu số 45

286.000411.000

Lưu ý: không cắt canvas sẵn
Chart lớn có thể can vào chấm nhanh hơn gồm 4 tấm ghép thành chart

[Xem tiếp]